Ponúkané produkty a služby
- alkalické prostriedky typu EKASIT®, SURFACLEAN®
- kyslé prostriedky typu SURFAKYSELINA®
Aplikácia - ponor, postrek, elektrochemicky, ultrazvuk,
  vysokotlakový postrek, ručne, kombinovane
Ďalšie voľby - nízko, stredno, vysokoteplotné
- špeciálne (podľa druhu čisteného materiálu a znečistenia)
- univerzálne
- emulgačné alebo vytesňovacie
  (vhodné na separáciu olejov a mastnôt)
Ďalšie úpravy - medzioperačné pasivácie typu RM
Železnaté - kombinované odmasťovacie a fosfátovacie prostriedky typu
  SURFASIT®
- pred lakovaním
Zinočnaté - prostriedky typu SURFACOTE®
- pred lakovaním
- pred mechanickým tvárnením
- ochranné vrstvy
Zinkovápenaté - prostriedky typu SURFACOTE®
- pred lakovaním
Mangánaté - prostriedky typu SURFACOTE®
- zlepšenie zábehových vlastností
Špeciálne pasivácie - typu SURFASEAL®
- zvyšovanie protikoróznej odolnosti a priľnavosti vrstiev na báze Ti, Zr nanopasivácie
Zinkovanie - slabokyslé typu AZUR
- alkalické typu TOPAS
- kyanidové typu PROMAT
Chromátovanie - typu PROSEAL - Cr6+
- žlté
- čierne
- olivové
Pasivácie (Cr3+) - modré typu PROSEAL XZ
- čierne typu PROSEAL Black 3
- dofarbovanie PROSEAL Additiv Gelb, PROSEAL Additiv Rot
Utesňovanie - typu SURFASEAL® WL
Niklovanie - lesklé typu SIRIUS, ORION®
- pololesklé typu PRE ORION
- matné typu SIRIUS Edelmatt
- čierne typu BLACK Nickel
Chrómovanie
- typu SAPHIR®
- dekoratívne – Ni-Cr vrstvy
- čierne
- tvrdochrómovanie- rýchlovylučovacie
- na komplikované tvary
- bez/s fluorokremičitanmi
Medenie - kyanidové typu CHELUX®
- kyslé typu RUBIN
- alkalické bezkyanidové typu TURMALIN
Mosadzenie - kyanidové typu NT, ACHAT (úpravou vznikne bronzovací kúpeľ)
Cínovanie - kyslé typu KORONA®

Základné chemikálie a anódy všetkých druhov a typov

Anódové koše z titanu

Anódové sáčky a anódový materiál

Farbenie - ocele, mosadze, medi, hliníka, zinku
- prostriedky typu PROSEAL
Stripery - sťahovanie lakovaných vrstiev
- prostriedky typu SURFASTRIP
Odkovovače - sťahovanie galvanických povlakov
- prostriedky typu Enmetalisierung
Medzioperačné pasivácie - ocele, mosadze, medi, zinku
- prostriedky typu PROSEAL
Konzervácie - oceľových, čiernených, fosfátovaných povrchov
- prostriedky typu SURFASEAL®
Aktivácie - ocele, mosadze, hliníka, zinkozliatiny pred galvanizáciou a
  lakovaním
- prostriedky typu ACTIVATOR, Aktivierungssalt
Prísady do morenia - odmasťovacie tenzidy
- inhibítory
- prostriedky typu BEIZENTFETTER
Úprava odpadových vôd - zrážanie ťažkých kovov
- adsorpcia ropných látok
- rozrážanie olejových emulzií
- flokulácia
- odpeňovanie
- prostriedky typu EKASIT CA
Ochrana galvanických
závesov
- pre všetky druhy galvanických kúpeľov
- prostriedky typu KIESOPLAST
Odstraňovanie tvrdosti vody - vápenatých iónov
- prostriedky typu SEDAC, SORBAN, REPLEX, BEVALOID
Pasty a emulzie - brúsne tuky a oleje typu KRONE / REGENT
- brúsne a matovacie pasty typu ABRA
- brúsne a matovacie emulzie typu BRISOL
- leštiace pasty typu REKORD
- leštiace emulzie typu KARAT
- vysokoleštiace pasty typu KIESOLIN
- zjasňovacie pasty typu LUMO
- zjasňovacie emulzie typu FINOX
- lapovacie pasty a emulzie typu KIESOLIN
Kotúče
- brúsne- sisalové
- fibrové
- schleifmop
- leštiace- bavlnené- prešívané
- vlnité
- skladané
- dvojjazýčkové
- matovacie
Rozličná hustota a tvrdosť materiálu kotúčov.
Pásy - brúsne korundové
Zariadenia - dávkovače pre tuhé pasty a tekuté emulzie
- čerpadlá
- aplikačné pištole
- zásobníky pre emulzie
Firma METALLCHEMIE poskytuje konzultácie na komplexné technológie a odporúčania pre:
- galvanické technológie - produkty, linky
- lakovacie technológie - predúprava, zariadenia, laky
- smaltovacie technológie - predúprava, smalty
- laboratórna technika a chemikálie
- medzioperačné čistenie - produkty, zariadenia

Pri nasadzovaní a údržbe našich produktov poskytujeme bezplatný servis.

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch: vypísané e-mailové adresy v sekcii Kontakty.