Novinky a dôležité upozornenia
Obsah:

Predúprava povrchov pomocou nanočastíc (silany)

Oblasť nasadenia:

 1. Hydrofobizácia povrchov

  Tvorba znečisteniu odolných povlakov na:
  skle, plastoch, keramike, prírodnom kameni, tehle, betóne, textíliách, nerezových oceliach atď.
 2. Protikorózna ochrana

  Lakovanie: Silany sú zložky Primerov (základ )
  Predúprava: Silany tvoria základ prídržnosti následných vrstev lakov

Vlastnosti vrstiev:

 • monomolekulárne vrstvy ( hrúbka 50 – 100 nm)
 • atomárne spojenie so substrátom
 • organické pevne prídržné vrstvy
 • krížové sieťovanie molekúl
 • zabudovávanie sa do vrstvy laku
 • monomolekulárne vrstvy ( hrúbka 50 – 100 nm)
 • atomárne spojenie so substrátom
 • organické pevne prídržné vrstvy
 • krížové sieťovanie molekúl
 • zabudovávanie sa do vrstvy laku

Vylúčené vrstvy svojimi vlastnosťami nahrádzajú fosfátové povlaky v predúprave pred lakovaním.

Tvorba silanov:

Sú to organické zlúčeniny,v kterých sa jeden alebo viac atómov uhlíka nahradzuje kremíkom.
Bežne sa používajú viacpočetné rozdielne silany.

OC2H5
|
R — Si — OC2H5
|
OC2H5

R = Organický zvyšok (variabilný, závisí od účelu použitia) zodpovedný za konečné vlastnosti povrchu po aplikácii silanov. Môže sa doladiť podľa druhu laku.

Prierez reakcie:

Hydrolýza silanov vo vodnom prostredí pri pH ca 4

OC2H5
|
R — Si — OC2H5
|
OC2H5
H+ + H2O
————>
pH 4
OH
|
R — Si — OH
|
OH
+
3C2H5OH

Štandardný technologický postup prípravy kovových povrchov:

 • Odmastenie a aktivácia povrchu postrekom alebo ponorom
 • Oplach
 • Demi oplach
 • Nanopasivácia (SURFASEAL 440)
 • Demi oplach
 • Sušenie ca 100 – 150 °C
 • Lakovanie

TOPAS-3100

TOPAS 3100 je zinkovací elektrolyt na báze zinkátov, ktorý je vhodný pre závesy aj pre bubny. Zinkové povlaky dosahujú v spojení s našimi pasivačnými prostriedkami PROSEAL vysokú protikoróznu odolnosť.


Pomocou prísady TOPAS 3100 Fe sa kúpeľ dá prevádzkovať ako Zn/Fe elektrolyt.

Charakteristika:

 1. Vynikajúca rozptylová schopnosť.
 2. Možnosť použitia vysokých prúdových hustôt a vynikajúce rozdelenie vrstvy.
 3. Duktilné povlayky bez napätia.
 4. Jednoduchá a bezproblémová údržba kúpeľa, najmä ak sa používa separátne rozpúšťanie zinkových v oddelenej nádrži s oceľovými košmi.

Pracovné podmienky

Alkalické zinkovanie

Zinok (Zn)6 - 18 g/l (opt. 8-12 g/l)
Hydroxid sodný (NaOH)110 - 160 g/l
Teplota21 - 40 °C
Teploty nad 35 °C znižujú tvorbu lesku v rozsahu nízkej hustoty prúdu a zvyšujú spotrebu
leskutvornej prísady. Teploty pod 21 °C znižujú výkon elektrolytu.
Hustota prúdu0.3 - 4 A/dm2
Upozornenie:Obsah uhličitanu sodného nesmie prekročiť 80 g/l , pretože inak sa redukuje výťažnosť prúdu. Vyššie obsahy sa musia vymraziť.

Technológia Zn/Fe

Zinok (Zn)8 - 12 g/l
Železo (Fe)60 – 130 mg/l
Hydroxid sodný (NaOH)110 - 130 g/l
Teplota20 - 25 °C
Hustota prúdu1,5 - 3 A/dm2 (katodická)
Rýchlosť vylučovaniaca 0,2 μm/min pri 1,0 A/dm2

Spotreba prísad na 10 000 Ah závisí od druhu zariadenia a požadovaného lesku. Obvykle sa dávkuje :

Záves:1,0 - 2,0 l TOPAS 3100 Basis a
0,5 - 1,0 l TOPAS 3100 Glanzzusatz
Bubon:2,0 - 2,5 l TOPAS 3100 Basis a
0,3 - 0,7 l TOPAS 3100 Glanzzusatz

Pri nečistotách pochádzajúcich z anód a vody sa dávkuje TOPAS 3100 Stabilisator v množstve 0,2-0,6 l / 10 000 Ah. Prísady doporučujeme pridávať do elektrolytu pravidelne a v malých dávkach. Odporúčame použitie dávkovacieho zariadenia. Pri Zn/Fe postupe spotreba prísady TOPAS 3100 Fe závisí od tvaru dielcov a prejdenej plochy.

PROSEAL Black 3

PROSEAL Black 3 je tekutý, dvojkomponentný prostriedok na čiernu pasiváciu vrstiev vylučovaných zo Zn a Zn/Fe lázní. Produkt neobsahuje 6- mocné chrómové väzby. Po pasivácii musí nasledovať utesňovanie.
Vhodný pre závesy i bubny.

Vlastnosti:

 1. Vytvára opticky rovnomerné, čierne pasivačné vrstvy.
 2. V spojení s našimi utesňovačmi SURFASEAL WL-40 alebo WL-150 sa dosahujú vysoké protikorózne hodnoty podľa ISO EN 9227.

Pracovné podmienky

Kyslý Zn:

Koncentrácia100 – 120 ml/l PROSEAL Black 3, Teil 1 (opt. 110 ml/l)
15 – 25 ml/l PROSEAL Black 3, Teil 2 (opt. 20 ml/l)
pH hodnota1,6 – 2,0 (opt 1,8) – nastaviť s HCl, nie HNO3
teplota50 - 60 °C (opt. 55°C)
expozičný čas90 - 120 sec (opt. 100 sek)

Alkalický Zn:

koncentrácia 100 – 110 ml/l PROSEAL Black 3, Teil 1 (opt. 10 ml/l)
5 – 12 ml/l PROSEAL Black 3, Teil 2 (opt. 10 ml/l)
pH hodnota1,6 – 2,0 (opt 1,8) – nastaviť s HCl, nie HNO3
teplota50 - 60 °C (opt. 55°C)
expozičný čas60 - 120 sec (opt. 90 sek)

Zn/Fe povlaky:

koncentrácia90 – 120 ml/l PROSEAL Black 3, Teil 1 (opt. 100 ml/l)
15 – 25 ml/l PROSEAL Black 3, Teil 2 (opt. 20 ml/l)
pH hodnota1,6 – 2,0 (opt 1,8) – nastaviť s HCl, nie HNO3
teplota50 - 60 °C (opt. 55°C)
expozičný čas60 - 120 sec (opt. 90 sek)

Utesňovanie:

Nasadzuje sa v koncentrácii 100-300 ml/l.

PROSEAL XZ - 130

PROSEAL XZ-130 je tekutý koncentrát používaný na pasiváciu, ktorá vytvára na galvanicky vylučovaných zinkových vrstvách modro lesklý pasivačný film, ktorý je stabilný aj po temperovaní.
Je vhodný pre závesy aj pre bubny.

Výhody:

 1. PROSEAL XZ-130 neobsahuje žiadne 6-mocné chrómové väzby alebo komplexutvorné látky, preto je možná jednoduchá likvidácia vyčerpaných roztokov.
 2. Pri pasivácii prichádza k veľmi malému úberu zinku.
 3. Obsahuje inhibítor železa, ktorý predlžuje jeho životnosť.
 4. S PROSEALom XZ-130 sa pri špecifických podmienkach v spojení s utesňovaním SURFASEAL WL-40 alebo SURFASEAL WL-150 dosahuje protikorózna odolnosť hodnôt zliatinových povlakov.
 5. Modrý tón zostáva aj po temperovaní na 200 °C.

Pracovné podmienky

Koncentrácia30 - 150 ml/l
pH hodnota2,0 – 2,7 (opt 2,2 - 2,4) – korektúra s HNO3, NaOH
teplota20 - 50 °C
expozičný čas30 - 90 sec

Správne pripravené vrstvy dosahujú za studena na závese do 100 h v soľnej hmle do bielej korózie a viac ako 300 h do bielej korózie po utesnení, podľa ISO EN 9227. Vysoké protikorózne hodnoty sa dosahujú pri pracovných teplotách od 40 °C a koncentrácii 10%, pričom teplota sušenia je 80 - 100 °C. Tento postup je základom pri náhrade Cr6+ v pasivovaní.

ORION 4000

ORION 4000 - niklovací kúpeľ, vytvára vysokolesklé povlaky a možno ho nasadiť v bežných zariadeniach, v automatoch, ako aj v zariadeniach pre závesové pokovenie všetkých typov konštrukcií.

Charakteristika:

 1. Široký rozsah prúdovej hustoty.
 2. Mimoriadne duktilné a vysoko lesklé povlaky, ktoré možno bez problémov pochrómovať.
 3. Vynikajúce zarovnávanie (až do 80 %), ktoré umožňuje podstatne redukovať brúsne a mechanické leštiace úkony.

Pracovné podmienky

Hraničné hodnotyOptimum
Nikel (Ni)60 - 90 g/l75 g/l
Chlorid (Cl-)15 - 25 g/l18 g/l
Kyselina boritá (H3BO3)35 - 45 g/l40 g/l
Nickel Additiv 52010 - 30 ml/l15 ml/l
Nickel Additiv TR A2 - 6 ml/l3 ml/l
Teplota50 - 60 °C55 °C
Hodnota pH4,0 - 4,84,3
Hustota kúpeľa (po novom nasadení)1,23 g/cm3, resp. 27 °Bé
Hustota prúdu2 - 8 A / dm2, pri miešaní vzduchom a pri pohybe materiálu do 10 A / dm2. Vyššie teploty kúpeľa umožňujú vyššiu hustotu prúdu.
NapätieZáves: 4 - 8 V
Bubon: 8 - 12 V
Rýchlosť vylučovaniaca 1 μm/min. pri 5 A / dm2

Údržba

Z praxe poznáme nasledovné hodnoty spotreby prísad na 10 000 Ah:

 • 1,0 - 2,0 l ORION 4000
 • 1,0 - 1,5 l Nickel Additiv 520
 • 0,3 - 0,7 l Nickel Additiv TR A

 • Zmáčadlá:Netzmittel N-30,1 – 0,3 l - pohyb dielcov
  alt.Nickel Additiv 3330,05 – 0,1 kg ( pevné) – pohyb dielcov
  Nickel Additiv N-950,1 – 0,3 l - miešanie vzduchom
  Netzmittel N-2000,05 – 0,1 l - miešanie vzduchom

Prísady nášho ORION 4000 doporučujeme rozriediť 1 : 10 s vodou a pridávať kontinuálne vhodným dávkovacím systémom. Manuálne korektúry treba robiť podľa možnosti počas pracovnej prestávky. Odpar doplňovať demi vodou alebo ekonomickým oplachom. Pravidelne kontrolovať pH a hustotu lázne. Korekcia s 10% chem.čistou kyselinou sírovou.