O nás ...

Metallchemie Ges.m.b.H., bola založená v roku 1968, ako dcérska spol. medzinárodnej spoločnosti KIESOW Nemecko.

V oblasti povrchových úprav materiálov už desaťročia poskytujeme našim klientom know – how poskytujúce optimálne riešenia potrieb našich klientov.

Pre aplikáciu našich prostriedkov poskytujeme bezplatný servis, ktorý zabezpečujú naši technici a kancelárie v príslušnej oblasti pôsobenia.

Moderné produkčné, laboratórne a kancelárske priestory zabezpečujú rýchlu reakciu na potreby klientov.

Do nášho dodávateľského programu patria odmasťovacie a fosfátovacie prostriedky, prísady do galvanických kúpeľov, konverzné povlaky, leštiace prostriedky – pasty, emulzie, kotúče, nápomocné prostriedky na čistenie odpadových vôd, špeciálne doplnkové prostriedky pre jednotlivé technológie povrchových úprav.

Sídlo firmy